top of page

Om

Tonje Paus er utdannet keramiker i Barcelona og ved Kunsthøgskolen i Oslo (2016-2019) og jobber i hovedsak i porselen. 

Gjennomgående i kunstnerskapet er temaer som funksjon, form, materialitet og forventning. Ved å reprodusere og forhøye, forvrenge og forandre kjente objekter vil hun invitere til en refleksjon omkring objektenes plass i tilværelsen. 

Tonje Paus driver også Osloleire, et prosjekt som handler om å oppsirkulere leire fra byggeplasser rundt om i Oslo. Mer om dette finnes på www.osloleire.com.

6-2.JPG
bottom of page